ТЪРГОВСКО ПРАВО ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ И МЕНИДЖЪРИ

ТЪРГОВСКО ПРАВО ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ И МЕНИДЖЪРИ

Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” има удоволствието да Ви покани на Практически курс на тема: “ТЪРГОВСКО ПРАВО ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ И МЕНИДЖЪРИ”, който ще се проведе на 14 юли 2017 г., в гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”.


Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. На участниците ще бъде разяснено какви са последиците при неизпълнение на търговските договори и как могат да се търсят обезщетения в такива случаи. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори.

На курса ще бъде преподадена и правната уредба на търговските вземания, доказалите се в практиката методи за събиране на вземания и ефективните способи за разрешаване на спорове с клиенти и контрагенти.

За повече информация тук: ТЪРГОВСКО ПРАВО ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ И МЕНИДЖЪРИ