ПАВЕЛ Н. ЦАНЕВ, LL. M. - Управляващ съдружник

ПАВЕЛ Н. ЦАНЕВ, LL. M. - Управляващ съдружник

Образование: Магистър по право - СУ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, със специализация по „Международно право и международни отношения“. Диплома по предприемачество от Ministry of Flanders.

Допълнителни специализации: Финансов мениджмънт, Дялови инвестиции, Банки и Финансови институции, Данъчно облагане, Строително законодателство.

Области на експертиза: Търговско право, Банково и финансово право, Строителство и недвижими имоти, Обществени поръчки, Облигационно право, Данъчно право.

Работни езици: Български, Английски, Руски

Лектор по дисциплините: Търговско право, Строително законодателство и сделки с недвижими имоти, Обществени поръчки, Данъчно облагане, Правен режим на инвестициите в България

Има редица публикации в специализирания печат в областта на обществените поръчки, строителното законодателство, инвестициите и данъчното облагане.