Бързина

Надеждност и достъпност

Мисията на ЛЕГА КОНСУЛТИНГ е да служи като стабилен и надежден партньор на бизнеса в Р България, като подпомага бизнес дейността на своите клиенти с компетентни, навременни и ефективни правни и бизнес съвети

Правни услуги

НАШАТА ЕКСПЕРТИЗА

Дружествено и търговско право

Ние сме перманентен Ваш партньор, като предоставяме разнообразни услуги в областта на търговското право, за цялостно развитие и подкрепа на Вашия бизнес

Недвижими имоти и строителство

„Лега Консултинг” предоставя цялостно правно обслужване на сделките с недвижими имоти и консултира подготовката, започването и осъществяването на строителния процес

Финансово и банково право

Предоставянето на правни услуги в областта на финансовото и банково право е една от тесните специализации на „Лега Консултинг”

Данъчно право

Данъчно-консултантските услуги на „Лега Консултинг” са насочени към цялостното подпомагане на клиентите ни за оптимизирането и управлението на данъчните задължения 


Обществени поръчки

„Лега Консултинг“ предлага  на изпълнители и възложители широкоспектърни консултантски услуги свързани с процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки

Облигационно право

„Лега Консултинг” служи като доверен партньор на своите клиенти, като им съдейства за пълна защита на техните права и интереси в областта на облигационното право

Гражданско право

Консултираме нашите клиенти по въпросите свързани със семейноправни отношения, наследствени взаимоотношения и въпроси свързани с авторското право и сродните му права

Право на интелектуалната собственост

Юристите на „Лега Консултинг” съдействат на своите клиенти в цялостния процес по упражняване на техните права в областта на интелектуалната собственост

За Лега Консултинг

Откритост, Стремеж, Фокус, Бързина

„ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” е бизнес правна кантора, специализирана в правното обслужване на търговската дейност на компании от различни икономически сектори. Правните услуги, които предлагаме, са насочени към цялостно подпомагане на търговската дейност на компаниите, с които работим, като се стремим да съчетаем привеждането на дейността на нашите клиенти в съответствие с разнообразните изисквания на законодателството, с прагматичния, ориентиран към резултатите бизнес подход

ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз
INTER CAPITAL DEVELOPMENT
EXPERT EVENTS
БЪЛГАРСКА ФОТОВОЛТАИЧНА АСОЦИАЦИЯ
STRABAG
SIEMENS
ВУЗФ
CITY
LEGA ACADEMY
ЕКО БЪЛГАРИЯ