„ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” е бизнес правна кантора, специализирана в правното обслужване на търговската дейност на компании от различни икономически сектори. Правните услуги, които предлагаме, са насочени към цялостно подпомагане на търговската дейност на компаниите, с които работим, като се стремим да съчетаем привеждането на дейността на нашите клиенти в съответствие с разнообразните изисквания на законодателството, с прагматичния, ориентиран към резултатите бизнес подход.

В „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” сме наясно, че бизнесът на нашите клиенти съществува, за да създава икономическа стойност за съответния пазар или пазарен сегмент и се стремим да познаваме добре пазарните реалности, в които бизнесът на нашите клиенти се развива.

12

години

500+

клиенти

100+

обучения


Осигуряване на перманентна подкрепа по отношение на клиента!

В консултантската си дейност залагаме на индивидуалния подход, като се стараем да разберем добре специфичните нужди на всяка отделна компания, за да можем да предложим иновативни, дългосрочни и подпомагащи клиентите ни правни решения.

Стремим се непрекъснато да развиваме познанията и експертизата си, като залагаме силно на непрекъснатото обучение и съответстващото практическо усъвършенстване на дейността ни.

Визия:

Визията на мениджмънта на „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” е да предложи на клиентите на кантората ориентирани към практическите им нужди правни решения, съобразени с приоритетите на бизнеса на клиента, които да служат за подпомагане, стабилизиране и нормативно съобразяване на дейността на компаниите с разнообразните разпоредби и изисквания на българското законодателство.

Мисия:

Мисията на „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” е да служи като стабилен и надежден партньор на бизнеса в Р България, като подпомага бизнес дейността на своите клиенти с компетентни, навременни и ефективни правни и бизнес съвети.

Ценности:

В „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” спазваме и отстояваме следните ценности:

  • Откритост и прямота в отношението към клиента
  • Стремеж за разбиране на практическите нужди на клиентите ни
  • Фокус върху резултатността на предлаганите правни решения
  • Бързина, надеждност и достъпност на услугите
  • Осигуряване на перманентна подкрепа по отношение на клиента


Цел:

В „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” целим непрекъснато да се развиваме като усъвършенстваме правните си знания и умения, обхвата на предлаганите от нас услуги и разширяваме кръга на обслужваните от нас клиенти. Стремим се и към разширяване на мрежата ни от юристи, създаване на дългосрочни партньорства с други консултантски компании и с представителните бизнес и браншови организации.