ТЪРГОВСКО ПРАВО ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ И МЕНИДЖЪРИ - 14 юли 2017 г.

Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” и EXPERT EVENTS имат удоволствието да Ви поканят на Практически курс на тема: “ТЪРГОВСКО ПРАВО ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ И МЕНИДЖЪРИ”, който ще се проведе на 14 юли 2017 г., в гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”.


Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

На участниците ще бъдат представени основните принципи в търговското право и базисната уредба на различните видове търговски дружества.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. На участниците ще бъде разяснено какви са последиците при неизпълнение на търговските договори и как могат да се търсят обезщетения в такива случаи. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори.

На курса ще бъде преподадена и правната уредба на търговските вземания, доказалите се в практиката методи за събиране на вземания и ефективните способи за разрешаване на спорове с клиенти и контрагенти.

ТЪРГОВСКО ПРАВО ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ И МЕНИДЖЪРИ - 14 юли 2017 г.

Сред конкретните теми на семинара са:

- Видове търговски дружества и тяхната правна уредба

- Учредяване и управление на търговските дружества

- Ликвидация и несъстоятелност

- Преструктуриране на проблемни търговски дружества

- Правила при воденето на търговски преговори

- Сключване, изменение и изпълнение на търговски договори

- Отговорност при неизпълнение на договорите

- Работа с търговски кредити

- Ефективни способи за събиране на вземания

- Извънсъдебни и съдебни способи за решаване на търговски спорове


В програмата на семинара е заложено решаването на множество казуси, провеждането на дискусии и отговаряне на конкретните, поставени от участниците въпроси.


Лектор на семинара е г-н ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. – юрист с дългогодишен опит в областта на търговското право и Управляващ съдружник на Правна кантора ЛЕГА КОНСУЛТИНГ.


Таксите за участие в семинара са в размер на 240 лева за един участник и 215 лева за участник при двама или повече участници (посочените цени са крайни).

Срокът за регистрация за участие в курса е до 10 юли 2017 г.