'АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ' - 17 октомври 2018 г., гр. София

На семинара ще бъдат разгледани актуалните проблеми на търговската несъстоятелност през призмата на практиката на Върховния касационен съд.

Ще бъдат представени материалноправните и процесуалноправни проблеми при откриване на производството по несъстоятелност. 

Специално внимание ще бъде обърнато на особеностите на икономическия анализ за неплатежоспособност и свръхзадълженост на търговеца.

Детайлно ще бъде разгледана материята свързана с предявяването и приемането на вземанията на кредиторите. Акцент ще бъде поставен и върху реда за свикване и провеждане на събранията на кредиторите и техните правомощия.

'АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ' - 17 октомври 2018 г., гр. София

На разискване ще бъдат подложени и проблемите на иска по чл. 694 от Търговския закон.


Лектор на семинара е КОСТАДИНКА НЕДКОВА – Съдия във Върховния касационен съд.Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!Такси за участие в семинара:

При регистрация до 28 септември - 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 28 септември - 245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).


На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.


Срокът за регистрация за участие в семинара е до 12 октомври 2018 г. 

Документи за сваляне

Програма-Несъстоятелност-17.10.18