Курс за: ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO) - 5, 6 и 7 декември 2018 г., гр. София

Курсът е практически ориентиран и цели да снабди курсистите с всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)” във всички фирми и организации.

Обучението е мултидисциплинарно и включва 7 тематични корпуса. Програмата е балансирана като обхваща необходимите правни, технологични и практически аспекти, които да дадат на участниците цялостен поглед върху материята по защита на личните данни.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни (DPO).

Курс за: ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO) - 5, 6 и 7 декември 2018 г., гр. София

Към кого е адресирано обучението:

- Към лица, които желаят да придобият или повишат знанията си по отношение на законодателството за защита на личните данни и да специализират в упражняването на професията „Длъжностно лице по защита на данните (DPO)“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR);

- Към организации, които желаят да повишат знанията и подготовката на свой служител за изпълняване на функциите на „Длъжностно лице по защита на данните“, както и да обучат други свои служители, които да подпомагат „Длъжностното лице по защита на данните“ при изпълняването на функциите му;

- Други лица, които желаят да добият комплексни познания в областта на защитата на личните данни.

Силни страни:

- Мултидисциплинарно обучение;

- Лектори – утвърдени правни експерти в областта на защитата на личните данни и технологични експерти;

- Професионално обучение с примери и казуси от практиката;

- Придобиване на задълбочени познания в областта на защитата на личните данни, необходими за изпълнение на функциите на длъжността;

- Сертификат за преминат обучителен курс за Длъжностно лице по защита на данните след успешно преминат изпит.

Курсът включва 7 тематични корпуса:

- Първи корпус: ПРАВНИ АСПЕКТИ

- Втори корпус: ФУНКЦИИ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

- Трети корпус: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ДЛЗД В ОРГАНИЗАЦИЯТА – СТЪПКА ПО СТЪПКА

- Четвърти и пети корпус: ПРАВНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ –ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

- Шести корпус: ТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

- Седми корпус: ДОБРИ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ

Продължителност:Тридневно обучение по 6 учебни часа, завършващо с полагане на изпит.

Обучители в курса са:

- Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

- Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”

- АЛЕКСАНДЪР ЗАРКОВ - експерт в областта на информационните технологии и сигурност на информацията към Фондация „Право и Интернет“


Такси за участие в курса:

При регистрация до 25 октомври - 750 лв. за курсист 

При регистрация след 25 октомври - 900 лв. за курсист 

(върху горепосочените цени ще бъде начислен ДДС)Таксата за участие в курса включва: 
обучение за Длъжностно лице по защита на личните данни, лекционни и презентационни материали, консултации с лекторите, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, 3 кафе-паузи, помощни принадлежности, издаване на Сертификат за преминатия курс - при успешно положен изпит.

На всички участници в курса, които са преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение за „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)”.

Срокът за регистрация за участие в курса е до 29 ноември 2018 г.