ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС - 5 ноември 2018 г., гр. София

На семинара ще бъдат разгледани в детайли последните промени в Административнопроцесуалния кодекс – ДВ бр. 77, от 18 септември 2018 г.


Приетите изменения в АПК предизвикаха множество дискусии и противоречия, катона 13 септември Народното събрание отхвърли наложеното от президента вето върху промените.

На семинара ще бъде разгледана подробно структурата на промените, както и измененията по отношение на призоваването, подведомствеността и подсъдността, новите правила за разглеждане на първоинстанционните дела, доказателствената тежест, новите правила в касационното производство и много други.

Ще бъде представено и съотношението на промените в Административнопроцесуалния кодекс с последните промени в ГПК. Ще бъде направен и критичен преглед на измененията и допълненията в двата процесуални закона.

На семинара ще бъде разгледана и времевата графика на влизане в сила на изменените разпоредби.

ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС - 5 ноември 2018 г., гр. София

Сред важните промени в Административнопроцесуалния кодекс са промените относно: 

 - Призоваването

- Подведомствеността и подсъдността

- Страните, представителството и съобщенията по делата

- Новите правила за разглеждане на първоинстанционните дела и доказателствената тежест

- Новите правила в касационното производство

- Административния договор и споразумение

- Издаването на ИАА

- Предметът на съдебната проверка

- Тежестта на доказване

- Административнонаказателни производства за неизпълнение на разпоредбите на АПК

- Подсъдността по специалните материални закони


Лектор на семинара е съдия ЛЮБКА ПЕТРОВА - Заместник-председател на Административен съд София – град.


Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!


Такси за участие в семинара:

При регистрация до 18 октомври - 185 лв. за един участник и 165 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 18 октомври - 225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).


На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 1 ноември 2018 г.