„ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” стартира проект за изграждане на своя нов бранд за организиране на правни обученияLEGA ACADEMY.

Мисията на LEGA ACADEMY е да организира висококачествени обучения в областта на правото. За целта, работим с най-добрите правни експерти, създаваме богати и интересни програми и следим за всички актуални промени в законодателството, за да Ви предложим обучения с превъзхождаща стойност, които решават реални Ваши проблеми.

Стартирахме с обучения в областта на Търговското право и Обществените поръчки и постоянно разширяваме портфолиото ни от курсове.

Амбицията ни е да се превърнем в предпочитания бранд за правни обучения, ползващ се с доверието на своите клиенти и контрагенти.

Очаквайте новите ни предложения за обучения в областта на правото!