Форма за регистрация

Данни за фактура

Условия за участие

ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС - 5 ноември 2018 г., гр. София

След потвърждение от страна на „EXPERT EVENTS” по e-mail за регистрацията Ви за семинара, таксите за участие в размер:


При регистрация до 18 октомври - 185 лв. за един участник и 165 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 18 октомври - 225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници 

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).


се заплащат по банков път до:


Получател:

“ЕКСПЕРТ ИВЕНТС” ЕООД

ЕИК: 200513357

Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG84RZBB91551020737611


Срокът за заплащане на таксите за участие е до 1 ноември 2018 г.


Таксата за участие в семинара включва:


- Лекционни и презентационни материали по посочените теми

- Консултации с лектора

- Възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси

- Обяд в ресторанта на хотел “Бест Уестърн Сити”

- 2 кафе-паузи

- Пособия за писане и канцеларски принадлежности

- Издаване на сертификат за преминатия курс


С подаването на Регистрационната форма, Вие се съгласявате личните Ви данни, по смисъла на Регламент EU 2016/679, да бъдат обработвани страна на Expert Events за целите на провеждането на семинара. Личните данни, които ще бъдат обработвани са: име и фамилия на участниците и е-мейл.

Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, чрез изпращането на е-мейл до: events@expertevents.bg, след което личните Ви данни ще бъдат изтрити.

С политиката за защита на личните данни на Expert Events, можете да се запознаете тук: Политика за защита на личните данни

Резервирането на участието на Вашите представители в семинара, ще Ви бъде потвърдено след получаването на регистрационната форма от страна на “EXPERT EVENTS”. Правото на участие на представителите Ви на семинара възниква при заплащане на таксите за участие. Отказ от участие е възможно да бъде направен до 5 /пет/ дни, преди датата на събитието, при което заплатените такси за участие се възстановяват в пълен размер . При отказ от участие по-рано от 5 /пет/ дни преди датата на събитието, заплатените такси не подлежат на възстановяване, но участието може да бъде прехвърлено за следващ семинар, организиран от “EXPERT EVENTS” или партньорите на дружеството, за което се заплаща еднократна такса в размер на 50 (петдесет) лв. Семинарните такси не включват хотелско настаняване. “EXPERT EVENTS” си запазва правото да осъществява промени в темите и/или лекторите – при възникването на непредвидени обстоятелства, без за това да е нужно предварително уведомяване. При нужда от отмяна на семинара, заплатените такси ще бъдат възстановени в пълен размер. Прехвърляне правото на участие в семинара, от представител на една компания на друг представител от същата компания, може да бъде извършено по всяко време, след изпращане на уведомление по електронната поща до “EXPERT EVENTS”.