„ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС” – 12 октомври 2018 г., гр. София

На семинара ще бъдат разгледани в детайлипоследните промени в Административнопроцесуалния кодекс – ДВ бр. 77, от 18 септември 2018 г.

Приетите изменения в АПК предизвикаха множество дискусии и противоречия, като на 13 септември Народното събрание отхвърли наложеното от президента вето върху промените.

На семинара ще бъде разгледана подробно структурата на промените, както и измененията по отношение на призоваването, подведомствеността и подсъдността, новите правила за разглеждане на първоинстанционните дела, доказателствената тежест, новите правила в касационното производство и много други.

„ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС” – 12 октомври 2018 г., гр. София

Ще бъде представено и съотношението на промените в Административнопроцесуалния кодекс с последните промени в ГПК. Ще бъде направен и критичен преглед на измененията и допълненията в двата процесуални закона.Лектор на семинара е съдия ЛЮБКА ПЕТРОВА - Заместник-председател на Административен съд София – град.


Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!


Такси за участие в семинара:

При регистрация до 26 септември - 185 лв. за един участник и 165 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 26 септември - 225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).


Таксата за участие включва: 
лекционни и презентационни материали по посочените теми, консултации с лектора, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “Бест Уестърн Сити”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.


На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение
.


Срокът за регистрация за участие в семинара е до 8 октомври 2018 г.