КИБЕРСИГУРНОСТ. НОВ ЗАКОН ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА – 20 септември

На семинара ще бъдат разгледани практическите мерки за осигуряване на киберсигурността в компаниите и организациите. Как да се опазим от кибератаки. Технически и организационни мерки за обезпечаване на киберсигурност. Как да гарантираме сигурността на данните, с които работим ежедневно.

Ще бъде представен и новия проект на Закон за киберсигурността. В този смисъл ще бъдат разгледани мотивите за създаването на Закона, ролята на ДАЕУ, МО, МВР, ДАНС за осигуряване на киберсигурността, мрежовата и информационна сигурност на административните органи, организациите, представящи обществени услуги, и лицата, осъществяващи публични функции, санкциите предвидени в Закона.

Сред останалите теми на семинара са:

- Как да се опазим от кибератаки

- Технически и организационни мерки за обезпечаване на киберсигурност

- Как да гарантираме сигурността на данните, с които работим ежедневно и без които бизнесът ни не може да функционира

- Превенция на кражбите на самоличност

- Информационна сигурност и защита на личните данни

- Рансъмуеър – бичът на съвременните технологии

- Нови схеми за фишинг – примери от практиката

- Криптовалутите – “за” и “против”

КИБЕРСИГУРНОСТ. НОВ ЗАКОН ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА – 20 септември

Лектори на семинара са:

СВЕТЛИН ЛАЗАРОВ – началник на сектор „Дигитални анализи и открити източници“ в отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП-МВР, участник в работната група за приемане на Закона за киберсигурност

ГИНКА ХРИСТОВА – адвокат, председател на Международен правен център – ILAC, външен affiliate преподавател към университета Харвард

СЛАВИ ТАНКЕИН – юрист, експерт-магистър по Информационна сигурност

Такси за участие в семинара:

220 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по киберсигурност.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 17 септември 2018 г.

Документи за сваляне