АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ГПК-19 септември

На семинара ще бъдат представени актуалните проблеми в изпълнителното производство и в касационното обжалване, както и всички последни промени в ГПК, обнародвани в Държавен вестник на 07 август 2018 година.

При разглеждане на настъпилите последни промени в Гражданския процесуален кодекс акцент ще бъде поставен върху местната подсъдност на исковете на потребители, на искове за непозволено увреждане, когато се предявени срещу застраховател, Гаранционен фонд или Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.

Измененията, допълненията и актуалните проблеми в ГПК, касаещи изпълнителния процес, ще бъдат разгледани в две части. В първата част ще бъде поставен акцент върху публичната продан на недвижим имот като придобивен способ (ТР № 1 от 10.07.2018 г., ВКС, ОСГТК по т. д. № 1/2015, ТР № 5 от 18.05.2017 г. на ВКС, ОСГТК по т. д. № 5/2015 и ТР № 4/2017, ВКС, ОСГТК). Във втората част детайлно ще бъдат разгледани изпълнителната сила на решението за предаване владението на недвижим имот (ТР № 3 от 10.07.2017 г., ВКС, ОСГТК по т. д. № 3/2015), защитата на третите лица при насочване на изпълнението върху тяхна вещ (ТР № 3 от 10.07.2017 г., ВКС, ОСГТК по т. д. № 3/2015), както и материалноправното качество длъжник на вземане и процесуалноправното качество длъжник по изпълнението (ТР № 4/2017, ВКС, ОСГТК).

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ГПК-19 септември

Сред конкретните теми в областта на касационното обжалване ще бъдат касационните основания и основанията за допускане на касационно обжалване, служебните задължения на съда при допускане на касационното обжалване и при разглеждане на касационните жалби, както и задължителната сила на решението по касационна жалба.

Лектори на семинара са:

- БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – Съдия във Върховния касационен съд

- Адвокат ВАЛЯ ГИГОВА – Член на Висшия адвокатски съвет, ръководител на секция „Гражданско право и процес” на правната комисия при ВАдв.С., участник в работната група за приемане на промените в ГПК

Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!

Такси за участие в семинара:

220 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

Таксата за участие включва: лекционни и презентационни материали по посочените теми, консултации с лекторите, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “Бест Уестърн Сити”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 14 септември 2018 г.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 14 септември 2018 г.

Документи за сваляне