НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 - GDPR - 30 март 2018 г.

Семинарът се организира от ЛЕГА КОНСУЛТИНГ и EXPERT EVENTS, със съдействието на Фондация „Право и Интернет”. 

Регламент № 2016/679, познат още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) изцяло реформира и идва да замени действащите правила и изисквания за защита на личните данни, а за нарушението на новите правила се предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро.

Научете какви са Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания като се включите в специализираното обучение относно разпоредбите на GDPR.

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 - GDPR - 30 март 2018 г.

Личните данни са мощен икономически ресурс и са във фокуса на множество класически и нововъзникващи бизнес сектори и пазари. Тепърва бизнесът открива нови начини за повишаване на ефективността и приходите си чрез обработването на лични данни. Тяхната защита, обаче, е абсолютна предпоставка за защитата на правата и интересите на отделния човешки индивид, поради което и режимът на защитата им днес е предмет на едни от най-дискутираните законодателни реформи, а санкциите за нарушения в сферата достигат рекордни размери.

Регламент № 2016/679, познат още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) ще започне да се прилага от 25 май 2018 г. Регламентът изцяло реформира и идва да замени действащите правила и изисквания за защита на личните данни, а за нарушението на новите правила предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро.

Научете какви са Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания като се включите в специализираното обучение относно разпоредбите на GDPR.


Цели на обучението:

- Разбиране за най-новите тенденции в уредбата за защитата на личните данни. Териториален и материален обхват на уредбата. Какво извън GDPR да очакваме в бъдеще, което може да повлияе на дейността ни и на стратегическите ни цели и планове;

- Практически знания и умения относно нововъведената правна уредба, които ще предпазят Вашия бизнес от неблагоприятни правни последици;

- Знания относно стъпките за адаптация към новите правни изисквания и практически насоки;

- Конкретни съвети за ползите и възможностите, предоставени от новата европейска правна уредба;


Сред темите на обучението са:

- Анализ на реформата в защитата на личните данни в ЕС

- Основни термини в областта на защитата на лични данни

- Какво се включва в обхвата на термина „лични данни“

- Разяснения относно приложимите санкции и други „горещи“ аспекти на Регламента

- Основания за законосъобразно обработване на лични данни. Права на субектите на данни

- Принципи и изисквания относно сигурността на личните данни

- Законодателни изисквания при предоставянето на лични данни (трансфери)

- Привеждане на дейността ни в съответствие с Регламент 2016/679 - практически насоки

- Основни тенденции в защитата на личните данни, какво още да очакваме в бъдещеСеминарът е насочен към:
всички практикуващи юристи и всички представители на бизнеса ангажирани в процеса на обработката на лични данни.


Лектори на семинара са: 

- Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет'

- Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”


Такси за участие:

При регистрация до 28 февруари - 185 лв. за един участник и 165 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 28 февруари- 220 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници (посочените цени не вкл. ДДС).


На всички участници в курса ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за защита на личните данни!


Срокът за регистрация за участие в семинара е до 26 март 2018 г.