НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС - 12 януари 2018 г.

Семинарът се организира от ЛЕГА КОНСУЛТИНГ и EXPERT EVENTS и ще се проведе в гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”.

На семинара ще бъдат представени всички обнародвани в ДВ бр. 86 промени в Гражданския процесуален кодекс, в т.ч.:


- Промените в заповедното производство

- Промените в изпълнителното производство

- Промените в касационното обжалване

НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС - 12 януари 2018 г.

Сред конкретните теми на семинара са:

- Нови изисквания към заявлението за издаване на заповед за изпълнение и отстраняване на нередовности

- Възражение при изпълнение в срока за доброволно изпълнение

- Последици от връчването чрез поставяне на уведомление

- Последици при отхвърляне на заявлението

- Новите правила за спиране и издаване на обратен изпълнителен лист

- Спиране, прекратяване и приключване на изпълнението

- Обжалване на актовете на съдебния изпълнител и оспорване на заключението по оценката на продаваното имущество

- Несеквестируемост на трудовото възнаграждение

- Запор на вземания по сметка в банка

- Оценка на имуществото и определяне на начална цена

- Изпълнение върху съвкупности и групи от вещи

- Електронен публичен търг

- Изпълнение върху налични ценни книжа

- Изпълнение върху обособена част от предприятие

- Изпълнение върху права на индустриалната собственост

- Формални критерии за ограничаване на достъпа до касационно обжалване

- Селекция: реални критерии/вероятна основателност на касационната жалба

- Значение на практиката на Върховния касационен съд


Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!


Лектор на семинара е БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – Съдия във Върховния касационен съд, член на работната група за подготовка на промените в Гражданския процесуален кодекс.


Такси за участие в семинара:

При регистрация до 14 декември - 185 лв. за един участник и 165 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 14 декември - 220 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници (посочените цени са крайни).

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение!

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 9 януари 2018 г.

Документи за сваляне

Програма-Промени в ГПК-12.01.18