ПРАВНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - 25 април 2017 г.


EXPERT EVENTS, със съдействието на Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” и „LEGA ACADEMY има удоволствието да Ви покани на Практически курс на тема:

„ПРАВНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” - 25 април 2017 г., гр. София, х-л „Бест Уестърн Сити”!


В курса ще бъдат разгледани всички правни изисквания към сделките с недвижими имоти, в това число изискванията към сделките за наем, покупко-продажба и учредяване на право на строеж.

Ще бъдат представени основните етапи в строителния процес, страните в строителството и взаимоотношенията между тях.

Специално внимание ще бъде отделено на воденето на преговори за сделки с недвижими имоти, на проблемите, които възникват при тях и на стратегиите и тактиките на преговаряне.

Ще бъде разяснен и режима за данъчно облагане на сделките с недвижими имоти, в т.ч. облагането на покупко-продажбата, сделките с парцели и учредяването на право на строеж. Ще бъдат представени правните способи за оптимизиране на данъчното облагане на сделките.

ПРАВНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - 25 април 2017 г.

Курсът е предназначен за юристи, представители на строителни фирми, брокери на недвижими имоти, мениджъри и всички, които се интересуват от успешното осъществяване на сделки с недвижими имоти.


Лектор на семинара е г-н ПАВЕЛ ЦАНЕВ, LL.M. – юрист с дългогодишен опит в областта на сделките с недвижими имоти и строителния процес и Управляващ съдружник на Правна кантора ЛЕГА КОНСУЛТИНГ.


Таксите за участие в семинара са в размер на 2
40 лева за един участник и 215 лева за участник при двама или повече участници (посочените цени са крайни).


Срокът за регистрация за участие в курса е до 20 април 2017 г.